تماس با ما

آدرس دفتر مرکزی و نمایشگاه: تهران، فرمانیه، خیابان دیباجی شمالی،خيابان یاسمن

تلفن:70 55 80 22- 50 57 80 22

آدرس کارخانه: جاده آبعلی،منطقه صنعتی خرمدشت، بلوار اصلی،چهارم شرقی

info@maniformco.com

instagram:decormaniform